RTC-BREDA

BADMINTON JEUGDSELECTIE MIDDEN- EN WEST-BRABANT


* KIES ALTIJD VOOR EEN DEGELIJK EN DOOR BADMINTON NEDERLAND, ERKEND TRAININGSCENTRUM.
* KIES ALTIJD VOOR EEN OFFICEEL GECERTIFICEERD CENTRUM, MET SL3 TRAINERS MET EEN VOG-VERKLARING.

* SUCCESVOLLE TRAININGSESSIE VOOR JEUGDTRAINERS uit Brabant vraagt weer om vervolg

13-3-2016

RTC-Breda, het centrale trainingscentrum voor jeugd uit Midden- en West-Brabant en een afdeling van de RBB, organiseerde op zondagmorgen 13 maart 2016, een 2e zeer succesvol verlopen Trainingsessie. Dit werd georganiseerd in het Racketcentrum in Breda en de deelname was gratis. De opkomst was groot, 38 jeugdtrainers en begeleiders van 13 verenigingen uit Brabant, schreven hierop in. Hoofddoel was o.a. om uitleg te geven over de door RTC-Breda gehanteerde selectiecriteria voor nieuwe kandidaten.

Deze criteria zijn onderverdeeld in twee groepen, t.w.: Basistechniek en Inzet/motoriek. Onder ' basistechniek' vallen: 1. Grip, 2. Service, 3. Dropshot, 4. Lob, 5. Clear, 6. Smash, 7. Backhand, 8. Raakpunt en Racketvaardigheid. Onder 'Inzet/motoriek' vallen: 1. Houding, 2. Looptechniek, 3. Voetenwerk, 4. Kennis spelonderdelen (opstelling dubbel/enkel etc.

Eerder werd al eens de vraag gesteld:“Vindt je het ook belangrijk dat de uitvoering van o.a. badminton slagtechniek, op uniforme wijze en volgens de laatste kennis, wordt aangeleerd bij de jeugd?”. Hierop werd zeer positief geantwoord. De technische uitleg werd verzorgd door de trainers van RTC-Breda, onder leiding van de hoofdtrainer Frans Neelis. Het voordoen van de oefeningen werd gedaan door ex-deelnemers van de badmintonschool.  De trainers konden hier ook actief aan deelnemen.

 

Algemeen manager en organisator van dit evenement, Hans Emmerik hierover:“De continuïteit van een centraal trainingcentrum is afhankelijk van een regelmatige doorstroom van kandidaten via de selectiedagen. Op deze manier bereiken we o.a. dat we, in het kader van onze RBB Flagship-functie, de contacten met de verenigingen kunnen onderhouden en dat er op de verenigingstrainingen op dezelfde wijze uitleg wordt gegeven, om de kinderen een goede basis aan te leren”.

 

Badminton Nederland is al enige tijd bezig om middels bijscholingen, een leerlijn uit te zetten in de vorm van Top-down kennisoverdracht in de structuur: (Nationale selectie -> Badmintonacademie -> Badmintonschool -> Selectietraining). De belangrijkste schakel hierin, de verenigingtraining, werd hierbij nog niet bereikt. Daar wilde RTC-Breda iets aan doen. Ook om uitleg te geven over de gehanteerde selectie-criteria, zodat trainers tijdens de verenigingstraining hier aan kunnen werken.

Al deze aspecten werden behandeld in het voordoen van diverse oefeningen en met video-voorbeelden.

 

Aan het einde van de sessie werd een evaluatieformulier ingevuld, waaruit blijkt dat men het zeer leerzaam vond, zeer enthousiast was en ruim 80% weer om een vervolg vraagt. Een aardige algemene opmerking was:“Zeer goede aanvulling en duidelijke uitleg, naar een betere Brabantse badmintontop   

  • Laatste aanpassing website:
    zondag 19 mei 2019.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.