RTC-BREDA

BADMINTON JEUGDSELECTIE MIDDEN- EN WEST-BRABANT


* KIES ALTIJD VOOR EEN DEGELIJK EN DOOR BADMINTON NEDERLAND, ERKEND TRAININGSCENTRUM.
* KIES ALTIJD VOOR EEN OFFICEEL GECERTIFICEERD CENTRUM, MET SL3 TRAINERS MET EEN VOG-VERKLARING.

Privacyverklaring

25-10-2018

 

PRIVACYVERKLARING RTC-BREDA

 

PRIVACYWETGEVING  (AVG)

AVG staat voor 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Binnen RTC-Breda wordt altijd al zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en nu zeker ivm. de nieuwe aangescherpte Privacywetgeving. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden aangaande RTC-Breda. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat ouder/deelnemer akkoord met deze Privacy-verklaring. Ook na het uitschrijven bij RTC-Breda, zullen minimale gegevens bewaard blijven en gebruikt worden voor statistische verwerking, historische informatie en evt. beleidsaanpassing. Iedere functionaris en/of vrijwilliger, die werkzaam is binnen RTC-Breda, ondertekent een geheim-houdingsverklaring. Hieronder wordt uitleg gegeven over het privacybeleid en de verzamelde gegevens zijn overzichtelijk vermeld in een verwerkingsregister hieronder.

RTC-Breda heeft te maken met gegevensdragers van 4 doelgroepen: Deelnemers aan de trainingen, de trainersgroep, de RTC-Breda website en kandidaten voor de Selectiedag.

  1. PERSOONSGEGEVENS DEELNEMERS

De persoonsgegevens vermeld op het inschrijfformulier zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatiedoeleinden met ouders/deelnemers m.b.t. RTC-Breda, zoals nuttige informatie over lopende zaken, facturering deelnamekosten en voor vermelding op de RTC-Breda website en in beperkte mate voor registratie bij Badminton Nederland. Gegevens worden centraal digitaal opgeslagen bij de Algemeen Manager.

De trainers gebruiken hiervan, als kopie, uitsluitend: persoonsnaam, geboortedatum, telefoon-nummer, naam vereniging en zo nodig het e-mailadres (na toestemming van de Alg. Manager). 

  1. TRAINERSGROEP / VRIJWILLIGERSWERK

De persoonsgegevens van de Trainersgroep en evt. vrijwilligers zullen uitsluitend gebruikt worden door de Algemeen Manager en in beperkte mate door de Hoofdtrainer. Van iedere functionaris wordt de bereikbaarheid via E-mail, naam en pasfoto vermeld op de website van RTC-Breda. Trainers kunnen gebruik maken van een zgn. GroepsApp, voor snelle communicatie met de groepsdeelnemers, aangaande lopende badmintonzaken binnen RTC-Breda.

  1. WEBSITE RTC-BREDA

Beperkte persoonsgegevens van de deelnemers, worden gebruikt voor vermelding op de website, zoals naam en voornaam, geboortejaar en vereniging. Ook worden bijzondere (toernooi-)resultaten, evt. met foto vermeld op de website.

  1. KANDIDATEN SELECTIEDAG

De persoonsgegevens van de aangemelde deelnemers, worden gebruikt voor de beoordeling of kandidaat geschikt wordt bevonden voor deelname aan de trainingen. Dit gebeurt door de Hoofdtrainer of plaatsvervanger.

 

ALGEMEEN EN BEVEILIGING

Individuele toestemming voor gebruik van algemene persoonsgegevens, is niet altijd nodig, zeker niet als het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn, om als trainingscentrum uitvoering te geven aan de beoogde doelstellingen. In sommige gevallen kan collectief toestemming gevraagd worden tijdens de jaarlijkse Ouder-/Infoavond.  Wekelijks wordt er een back-up gemaakt van alle digitaal opgeslagen gegevens door de betrokken beheerder, genoemd in het Verwerkingsregister. Op de gebruikte informatiedragers van RTC-Breda, zoals (inschrijf-)formulieren of online via de website, zal een verwijzing geplaatst worden naar deze Privacyverklaring.

 

Contactpersoon voor het doorgeven van wijzigen en/of verwijderen van persoonsgegevens of meldingen van misbruik daarvan door iemand van RTC-Breda of door derden, is de Algemeen Manager: //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (eindverantwoordelijk en beheerder persoonsgegevens)

 

Verwerkingsregister verzamelde gegevens

Doel

Beheerder

Betrokkenen

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Inschrijving nieuwe deelnemers

Alg. manager

Ouder-/kind nieuwe deelnemer

-NAW en Tel.nr en M/V

-Geboortedatum

-E-mailadres

-Bondsnummer

-Naam vereniging

-Alg. Gezondheid

7 jaar na beëindiging deelname

Deelnemerslijst

Alg. manager

Hoofdtrainer

-Naam/voornaam/      woonplaats

-Tel.nr en M/V

-Geboortedatum

-E-mailadres

-Bondsnummer

-Naam vereniging

-Alg. Gezondheid

1 seizoen

Overeenkomst Trainer / vrijwilliger

Alg. manager

Hoofdtrainer, Trainer / vrijwilliger

-NAW en Tel.nr.

-E-mailadres

-Geboortedatum

-Banknummer

-Ervaring/certificering

-Pasfoto tbv. website

7 jaar na beëindiging functie tbv. statische en/of historische vastlegging

RTC-Breda website vermelding

Alg. manager

Trainersgroep

-naam, pasfoto en groep

Verwijdering direct na beëindiging functie

Inschrijving nieuwe kandidaten Selectiedag

Alg. manager

Deelnemer/ouder inschrijving

-NAW

-Tel.nr. en E-mailadres

-Geboortedatum

-Lid vereniging

-Competitie/Klasse

-Bondsnummer

-Gewenste training

Bij aanname: zie onder Inschrijving nieuwe deelnemers.

Bij afwijzing: 4 mnd

Deelnamekosten / ouderbijdrage

Penningmeester / Alg. manager

Ouder-/kind deelnemer / Penningmeester

-Naam

-Tel.nr. en E-mailadres

-Kosten deelname

-Betalingsverloop

7 jaar

Deelnemerslijst / presentielijst tbv. trainers

Hoofdtrainer/ Groepstrainers

Deelnemers

-Naam

-Leeftijd    - M/V

-Telefoonnr.

-Bondsnummer

-Huidige vereniging

1 jaar

Evaluatierapportage deelnemers

Hoofdtrainer/ Groepstrainers

Ouder-/kind deelnemer

-voortgang div. aspecten o.a.:

-Algemeen

-Inzet

-Techniek

-Tactiek

-Fysiek

-Mentaal

2 jaar na beëindiging deelname

  • Laatste aanpassing website:
    zaterdag 11 april 2020.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.